Zpět na začátek

Nezvalova Třebíč 2020 navazuje na úspěšně obnovený festival 2015

Festival poezie Nezvalova Třebíč 2020 navazuje na stejnojmennou soutěž poezie z konce 20. století a znovuobnovený festival v roce 2015. Festival připomíná skutečnost, že jeden z největších českých básníků Vítězslav Nezval studoval od 11 do 19 let na reálném gymnáziu v Třebíči a zde se také rozhodl věnovat svůj život nikoli právu, jak si přáli rodiče, ale poezii.

Nový festival ale není zdaleka celorepublikovou soutěží poezie ve dvou věkových kategoriích, ale podle vzoru z roku 2015 je multimediální událostí využívající v široké míře aktivní účast veřejnosti - žáků, studentů, amatérských dramatických a hudebních spolků, kroužků DDM i kolemjdoucích. Konečným cílem festivalu je podpora současné poezie moderními i tradičními formami - guerilla poetring (básnění v ulicích), spolupráce s básníky literárních webů, propagace a participace sociálních sítí, odborná konference zaměřená na nové práce o Nezvalovi a jeho vlivu na současnou poezii, mapování Třebíče Nezvalovými místy, stejnojmenná výtvarná soutěž, doprovodné výstavy a kulturní akce v Třebíči a v místech, která souvisí s předmětem festivalu. Použité metody propagace a spolupráce mají reflektovat moderní způsoby komunikace (web, Facebook, Twitter), způsob zapojení žáků a studentů pak má za cíl zapojit je co nejširší formou do samotné přípravy a jednotlivých částí programu festivalu.

Za realizaci obnovené Nezvalovy Třebíče 2015 knihovna obdržela poděkování ministra kultury.

V mezidobí 2016 - 2019 knihovna pořádala v dubnu víkend poezie k připomenutí velkých festivalů NT 2015 a 2015 (tzv. mezičasy).

 

 

Harmonogram projektu

Duben 2019 – první koordinační schůzka hlavního organizátora a spoluorganizátorů - proběhlo

Květen 2019 – podání projektu do programu Fond Vysočiny, program Regionální kultura 2019 – proběhlo, schválena dotace 50 000 Kč.

Květen 2019 – únor 2020 – zajišťování programu – proběhlo a pokračuje

Září 2019 – druhá schůzka organizátorů, kontrola, další nápady, upřesnění rozpočtu podle rozsahu programu, materiální zajištění, další schůzky dle potřeby do zahájení projektu - proběhlo

Září – říjen 2019 - vyhlášení soutěže poezie, inzerce na sociálních sítích a na webových literárních portálech - proběhlo

Prosinec 2019 – podání projektu do programu Knihovna 21. století MK ČR

Leden – březen 2020 – propagace v médiích, na plakátovacích plochách, ve školách, zveřejnění programu na webu www.nezvalovatrebic.cz, komunikace na webech a sociálních sítích, tisk almanachu NT 2020, tisk programových letáků, plakátů, pohlednice a dalších podkladů

Duben – květen 2020 – vlastní průběh projektu

Červen – srpen 2020 – vyúčtování projektu

 

Dobrovolníci

Na projektu spolupracuje řada třebíčských dobrovolníků – žáků ZŠ, studentů SŠ, veřejnost. Dobrovolníci z celé ČR se pak zúčastní akce s názvem „Den a noc s Nezvalem“.

 

Vstupné

Streetové akce a výstavy jsou bez vstupného, na kulturní pořady bude vybíráno jen nízké vstupné, aby se jich mohly zúčastnit všechny sociální skupiny obyvatel. Vstupenky a rezervace na jednotlivé pořady bude zajišťovat Městská knihovna v Třebíči.

Facebook

Přihlásit se k odběru RSS

Získejte oznámení o všech novinkách na svůj email.