Zpět na začátek

O obnově Nezvalovy Třebíče čteme v různých intervalech v regionálním tisku již rok a nyní konečně můžeme představit program Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč 2015, jak zní jeho celý název. Hlavním organizátorem je Městská knihovna v Třebíči, která kromě koncepce celkového obsahu festivalu musela zajistit i financování poměrně náročné 14denní akce. První úspěch se dostavil na jaře 2014, kdy byla projektu přiznána dotace Fondu Vysočiny, v těchto dnech probíhá rozhodování na Ministerstvu kultury ČR v rámci grantového programu Knihovna 21. Století a město Třebíč, zřizovatel knihovny, posílilo rozpočet knihovny. Finanční a věcné dary se také podařilo získat od třebíčských firem i soukromé osoby. Partnerem projektu je Městské kulturní středisko, které poskytlo ubytování hostů festivalu ve svých penzionech.

Za bohatost programu ovšem knihovna vděčí všem nadšeným spoluorganizátorům z řad odborníků a amatérů, kteří v průběhu roku navrhovali, cizelovali a jistili jeho jednotlivé části.

Při koordinačních schůzkách v únoru a září 2014 a v lednu 2015 se kromě zástupců knihovny scházeli místostarosta Milan Zeibert za město Třebíč, Helena Nosková se znalostmi nezvalovských témat v hudebním světě, řada třebíčských pedagogů základních a středních škol, kteří od začátku měli svou představu o aktivní účasti v projektu a v neposlední řadě zástupci Památníku písemnictví na Moravě, kteří velmi pomohli s organizací výstavy o Vítězslavu Nezvalovi. Díky práci všech zúčastněných můžeme nyní nabídnout veřejnosti i školám různorodou škálu vzdělávacích i kulturních akcí.

Přehled akcí Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč 2015 je součástí pravidelného přehledu na březen. Festival začíná v pátek 20. března streetovou akcí Guerilla Poetring a zahajovacím večerem v Městské knihovně, oficiálně končí ve čtvrtek 2. dubna hudebně dramatickým pořadem Daniela Dobiáše, který speciálně pro Nezvalovu Třebíč zkomponoval verše z Balad věčného studenta Roberta Davida. Mezitím proběhne v knihovně řada akcí, o kterých se rozhodně nedá říci, že by některá byla méně významná nebo zajímavá než ty druhé – každý večer v rámci NT bude slavnostní už jen tím, že se jich zúčastní významné osobnosti české a třebíčské literární, hudební a dramatické kultury a že jejich skladba uspokojí všechny od těch nejmenších, přes mladé lidi až po dospělé a seniory. Jména jako Jiří Suchý a Robert Tamchyna, Ivana Andrlová s Vítězslavem Podrazilem a Petrou Švestkovou, Lumír Olšovský s pěveckým sborem Slunko, Petr Bende s Janem Vašinou, Daniel Dobiáš s mladými zpěváky Josefem Guruczem a Jessicou Boone, Mirka Hedbávná a její přátelé amatérští básníci literárního serveru Litweb, Blanka Fišerová, třebíčská rodačka a zakladatelka akční a vtipné formy šíření básní pod názvem Guerilla Poetring, děti z dramaťáku Áčko s Mirkou Kratochvilovou, studenti Gymnázia Třebíč - to mluví za vše a výčet zdaleka není u konce. Na odbornou minikonferenci přijede Milan Blahynka, editor celého Nezvalova díla. Sympatické je na účasti hvězd především to, že v souvislosti s festivalem přivezou odlišné formáty, než jsme u nich obvykle zvyklí – například Petr Bende ve výjimečném akustickém recitálu se saxofonistou Janem Vašinou připomene vlastní zkomponované básně českých básníků a pro NT speciálně připravuje písně na slova Vítězslava Nezvala.

Výjimečné pro tuto akci je i zapojení dobrovolníků, kteří budou jistit nejen „backstage“, tj. zákulisí všech akcí, ale často budou k vidění a slyšení i při účinkování na happeningu a dalších akcích.

Marie Dočkalová, Městská knihovna v Třebíči

Facebook

Přihlásit se k odběru RSS

Získejte oznámení o všech novinkách na svůj email.