Zpět na začátek

„Přála jsem všem, kdo měli odvahu svoje příspěvky do soutěže poslat, hodně štěstí“

Marie Dočkalová, Městská knihovna v Třebíči, organizátor soutěže a Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč

Nedílnou součástí Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč 2015 je i soutěž poezie.

Soutěž byla vyhlášena 30. listopadu 2014 ve dvou kategoriích:

1. kategorie 12 – 19 let

2. kategorie 20 a více let

Vyhlášení první kategorie je opodstatněno tím, že věkově koresponduje s obdobím, kdy Vítězslav Nezval studoval v Třebíči gymnázium a již v té věkové kategorii se jistě mohou objevit výrazné talenty. Umístění i samotná účast v soutěži může mladé básníky motivovat k pokračování v literární činnosti.

Oznámení o soutěži proběhlo celou Českou republikou, o čemž svědčí příspěvky nejen z Třebíče, ale také z Opavy, Rakovníka, Nymburka, Plzně, Karlových Varů, Vyškova, Brna, Prahy, Náchoda a mnoha dalších míst. Uzávěrka odevzdání nebo odeslání s platností poštovního razítka byla 30. ledna 2015.

V I. kategorii pro mladé básníky od 12 do 19 let splnilo zadávací podmínky soutěže celkem 30 autorů. V II. kategorii od 20 let pak svoji přihlášku poslalo 59 účastníků. Troufáme si říct, že to je už poměrně reprezentativní nabídka a při zběžném nahlédnutí do textů při třídění prací bylo jasné, že vybrat ty nejlepší bude pro komisi složenou z 5 odborníků těžký úkol. Zvláště zaujala I. kategorie, tedy mladí začínající básníci. To nebyly veršovánky láska-páska a slunce-žblunce a členové komise se shodli na tom, že úroveň řady prací vzhledem k věku účastníků byla velmi vysoká.

Členové komise Petr Kukal, Aleš Říman, Blanka Fišerová, Miroslav Koupil i europoslanec Tomáš Zdechovský jsou všichni aktivní básníci a většina z nich má zkušenosti s pořádáním a hodnocením literárních soutěží. Poděkování za cenné rady pomoc při přípravě a vyhlášení soutěže patří zvláště Petru Kukalovi, odborníkovi na dílo Vítězslava Nezvala.

Samotné hodnocení proběhlo anonymně. Porotci neměli při hodnocení žádné vodítko a rozhodování o konečném pořadí probíhalo pouze podle hesel, které stanovil a na každou stránku své přihlášené práce napsal sám soutěžící. Jméno, věk, pohlaví, bydliště, kontaktní údaje – vše jim zůstalo utajeno, neboť přihlášky byly uloženy u vyhlašovatele soutěže. Zpětná identifikace výherců probíhala konfrontací hesla sděleného porotci a uvedeného na přihlášce. V této chvíli již ocenění soutěžící o svém úspěchu vědí, ale bez sdělení pořadí – to jim zůstane skryto až do vyhlášení výsledků.

Vyhlášení výsledků soutěže v obou kategoriích bude v pátek 20. března součástí Noci s Vítězslavem Nezvalem, zahajovacího večera Jarního festivalu poezie Nezvalova Třebíč 2015. Oceněné práce budou zveřejněny v almanachu.

Dokumenty:

Obecná pravidla soutěže

Vyhlášení soutěže 2015

Přihláška 2015

Facebook

Přihlásit se k odběru RSS

Získejte oznámení o všech novinkách na svůj email.